Direct contact? Bel: 035 - 62 33 978

Home > Aanpak

Aanpak

Als projectontwikkelaar is Reshape Properties een multidisciplinaire speler bij de ontwikkeling van nieuw vastgoed of herontwikkeling van bestaande gebouwen. Onze taak is om alle elementen bij elkaar te brengen tot een succesvol, maatschappelijk relevant en financieel rendabel project. 

We staan aan het roer vanaf het vinden van een locatie, het ontwikkelen van een concept, het aantrekken van financiers tot het aansturen van de architecten en constructeurs. We voeren de gesprekken met gemeenten en met omwonenden om tot draagvlak en de benodigde vergunningen te komen. En we sturen de daadwerkelijke bouw en verkoop aan. 

Regievoering

We werken graag met onze vaste, betrouwbare partners, maar blijven regievoerder en eindverantwoordelijk. We zorgen voor procesbeheersing, accountability en transparantie. Als projectontwikkelaar zijn we altijd mede-investeerder in onze projecten. 

Make it a better place

Dat een project financieel rendabel moet zijn, is evident. Maar daarnaast is ons uitgangspunt altijd om het ‘a better place' te maken. De locatie of het gebied moet er mooier op worden en beter. Voor de gebruikers, voor de maatschappij. Lees meer daarover op Maatschappij en Duurzaamheid